Privacy Beleid

Privacy-beleid IX-NL

IX-NL spant zich in om uw privacy te beschermen. Lees daarom eerst zorgvuldig onze privacy-voorwaarden door voordat je overgaat tot registreren en/of bestellen bij IX.NL

Versie 1: Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 1 december 2021. IX-NL vindt uw privacy erg belangrijk. *Wij verzekeren u daarom dat we uitsluitend gegevens verwerken die wij nodig in het kader van onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden. *Dit privacy-beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van iX-NL. *De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/12/2021, met het publiceren van een eventueel nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. *Dit privacy-beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen en zullen worden gedeeld. Ook leggen we vast welke rechten u heeft vanwege het aan ons verstrekken van uw persoonsgegevens, hoe wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen. *Als u vragen heeft over ons privacy-beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy-zaken. *Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

WooCommerce

Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WooCommerce, wij hosten onze webwinkel op een server in eigen beheer en we hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om misbruik, verlies en corruptie van gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Deze beveiligingsmaatregelen bestaan in ieder geval uit de toepassing van SSL-encryptie en een sterk wachtwoordbeleid. Daarnaast worden er door ons regelmatig back-ups gemaakt om verlies van data te voorkomen. Zie verder onze bepalingen 1 tot 9:

1: Definities: Als we je bestelling ontvangen hebben, sturen we een bevestiging naar je mailadres. Het is dus belangrijk dat je een correct mailadres invult als je een bestelling doet. Bewaar de bevestiging voor eventueel noodzakelijk contact met onze klantenservice. De bestelbevestiging dient daarnaast ook als garantie voor het aankoopbewijs.

2: Toepasselijkheid privacy-voorwaarden: Deze privacy-voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website en het regelen, verwerking van uw persoonsgegevens via de website. Door het gebruik van de website verklaar je deze privacy-voorwaarden te hebben gelezen en ga je ermee akkoord daaraan gebonden te zijn.

3: Verwerking van persoonsgegevens: *IX-NL kan via de website de volgende persoonsgegevens verzamelen: je naam en adresgegevens, e-mailadres, gebruikersnamen, eventueel ingestelde wachtwoorden, IP-adres en betaalgegevens. *Genoemde persoonsgegevens worden verzameld via jouw registratie op de website, het plaatsen van een bestelling of door het anderszins gebruikmaken van de website. *IX-NL zal je persoonsgegevens uitsluitend verwerken in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). *IX-NL zal je persoonsgegevens alleen gebruiken zoals beschreven in deze Privacy-voorwaarden.

4: Doeleinden van de verwerking: IX-NL verzamelt en verwerkt je Persoonsgegevens uitsluitend voor: *Uitvoering overeenkomst: indien je besluit een bestelling te plaatsen, worden je persoonsgegevens door iX-NL. Met verwerken bedoelen we ook het afhandelen van de betaling en bezorgen van de bestelde producten. *Communicatie: dus om met je te communiceren en je op de hoogte te brengen van zaken die van belang zijn voor je account en/of gebruik van de website en het behandelen van eventuele klachten. Je persoonsgegeven in je account bewaren we zodat je deze niet telkens opnieuw hoeft op te geven. *Marketingdoeleinden: je persoonsgegevens mogen worden gebruikt voor het versturen van de nieuwsbrief, de actiemailing en/of inspiratiemail mits je je daarvoor hebt ingeschreven en je niet hebt afgemeld. IX-NL kan je te allen tijde op de hoogte stellen van aanbiedingen over soortgelijke producten als je die hebt besteld. *Klantenservice: je persoonsgegevens worden gebruikt voor klantenservicedoeleinden. IX-NL verstrekt je persoonsgegevens voor de uitvoering van de overeenkomst en bestellingen.

5: Beveiliging: *IX-NL heeft noodzakelijke organisatorische en technische maatregelen genomen om de veiligheid van uw persoonsgegevens te waarborgen en om misbruik, verlies of wijziging daarvan te voorkomen. *IX-NL slaat jouw persoonsgegevens op op servers in Europa.

6: Cookies: *Om ervoor te zorgen voor een goed werkende website maakt IX-NL gebruik van cookies. *Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser worden opgeslagen op de computer van de websitebezoeker. IX-NL gebruikt verschillende soorten cookies voor verschillende doeleinden: -Functionele cookies: cookies die nodig zijn om de website goed te laten functioneren, onder andere cookies die nodig zijn om een account aan te maken. -Analytische cookies: cookies die ervoor zorgen dat er inzicht verkregen kan worden in de wijze waarop websitebezoekers gebruikmaken van (onderdelen) van de website, zodat IX-NL de website kan verbeteren en deze zo goed mogelijk aansluit bij hetgeen websitebezoekers interessant en belangrijk vinden. -Trackingcookies: cookies om de voorkeuren van een websitebezoeker te onthouden. *IX-NL gebruikt slechts cookies van derden ter verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van de website. *Voor zover wettelijk vereist geeft de websitebezoeker hierbij ondubbelzinnige toestemming voor het gebruik van cookies. De websitebezoeker kan de browser zo instellen dat hij tijdens het gebruik van de website van IX-NL geen cookies ontvangt.

7: Recht op inzage, correctie en verwijdering: Je kunt IX-NL verzoeken om je persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien je van dit recht gebruik wenst te maken of als je wenst dat IX-NL je persoonsgegevens verwijdert, kun je dit verzoeken aan de klantenservice van iX-NL: Mailadres: info@ix-nl.com, Telefoonnummer: +31 (0)541 29 75 91

8: Beveiligen en bewaren: *Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken. Ons veiligheidsbeleid zorgt ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. *Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Wij hanteren een standaard bewaartermijn van 2 jaar. Dat wil zeggen dat wij jouw gegevens 2 jaar nadat je actief bent geweest zullen verwijderen. Wanneer een andere bewaartermijn geldt, zullen wij je daarvan op de hoogte brengen. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht, zoals gegevens voor de Belastingdienst.

9: Overige bepalingen: *IX-NL is te allen tijde bevoegd je account zonder kennisgeving te verwijderen. In geen geval is IX-NL als gevolg van de beëindiging van het account enige vergoeding verschuldigd. *IX-NL behoudt zich het recht voor om deze privacy-voorwaarden steeds te veranderen. Het is jouw verantwoordelijkheid om regelmatig de toepasselijke voorwaarden door te nemen. *Indien een bepaling uit deze privacy-voorwaarden in strijd is met de wet, wordt deze vervangen door een bepaling van gelijke strekking die de oorspronkelijke bedoeling van de bepaling weergeeft, een en ander voor zover wettelijk toelaatbaar.

0
  0
  Jouw winkelmand
  Je winkelwagen is leegTerug naar shop
  Chat openen
  1
  Hallo 👋
  Kunnen we je helpen?
  × Hoe kan ik je helpen?